Isitmə

Soyutma

Havalandırma

 

Read More

Sizinlə əməkdaşlqdan qürur duyuruq

KLİMMONT MMC-2012-ci ildən etibarən, isitmə, soyutma və havalandırma sistemləri bazarında fəaliyyət göstərən peşəkarlar komandasıdır. Biz, mühəndis texniki avadanlıqlarının istehsalçıları tərəfindən arxitektur özünəməxsusluğunu, iqlim zonalarının təyini, iqlim şərtlərini, həmçinin, maddi resursları nəzərə almaqla düzgün və optimal seçimlərin edilməsində Sizin yardımçınız ola bilərik. Bu işdə müasir və enerjiyə qənaətli texnologiyalardan istifadə edirik. Səriştəli mütəxəssis komandamızın əldə etdiyi nailiyyətlərdən biri də, ticarət və iaşə müəsisələrində, sənaye obyektlərində, ofis və yaşayış binalarında isitmə, soyutma və havalandırma sisteməlinin quraşdırılması və bu sistemlərin davamlı, məqsədəuyğun şəkildə müvəffəqiyyətlə çalışmasıdır.

proektirovanie_sistemi_kondicionirovaniya_zdaniy

SOYUTMA SİSTEMLƏRİ

1.Split sistemlər, multisplit

2.Çox zonalı kondisioner sistemləri VRV(VRF)

3.Yüksək dəqiqlikli kondisionerlər

4.Mərkəzi kondisioner sistemləri

5.Sənaye sistemləri (chiller-fancoil)

6.Dam kondisionerləri (RoofTop)

İSİTMƏ SİSTEMLƏRİ

1.Elektriklə isitmə

2.Qazla isitmə (təbii qaz, maye qaz)

3.Maye yanacaqla isitmə(dizel, mazut)

4.Bərk yanacaqla isitmə (daş kömür, odun və.s)

5.İnfraqırmızı istilik (günəş panelləri, günəş kollektoru)

19053-na-shchelkovskom-biokombinate-ustanovili-modulnye-kotelnye-sistemy
vozduhovody-v-promyshlennyh-sistemah

 HAVALANDIRMA  SİSTEMLƏRİ

   1.Təbii havalandırma

   2.Mexaniki havalandırma

   3.Ümumi havalandırma

   4.Yerli havalandırma


   a)sorucu sistmlər

   b)vurucu sistemlər

   c)tüstu sorma sistemləri